antradienis, birželio 5

Šiandien už lango jau birželio 5 diena,


tai antroji mūsų Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos priešmokyklinukų ir pradinukų dienos stovykos „Skubėkim saulės pasitikt 2018“ diena. Kaip ir kiekvienoje stovykoje mažieji laukia naujų įspūdžių, patirčių ir smagių emocijų. O mes mokytojai neformalaus bendravimo metu tikimės įdomiai, intriguojančiai suteikti naujų žinių apie mus supantį pasaulį.
Ačiū mokytojai Ritai Cicėnienei, kuri mus, pradinių klasių mokytojas, gegužės 24 dieną priėmė savo mokinių stovykloje Bajambolėje. Stebėjome kaip mokiniai žaidė judriuosius žaidimus, estafetes, leido vandenyje skleistis popierinėms gėlėms, gamino katapultas...
Iš jos parsivežtomis idėjomis ir pasinaudojome savo stovykloje.

Rytoj planuojame vulkanų išsiveržimus:)...


Įgyvendindama projektą „Tyrinėk. Atrask. Dalinkis.“,

 pagal ERASMUS+ programos veiksmą – „asmenų mobilumas mokymosi tikslais“, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokytojų grupė – mokytojos Vilma Kavaliauskienė, Gražina Balčiūnienė, Jekaterina Šliomininė, Asta Tarailienė ir socialinė pedagogė Neringa Pauliukevičienė – vyko į mokymus Ispanijoje.
Mokymai vyko Valensijoje. Juose dalyvavo ir 7 mokytojų iš Rumunijos grupė.
Kursai buvo orientuoti į teorinius ir praktinius kūrybiškumo ugdymo mokyme ir paties mokytojo profesinėje veikloje aspektus. Pagrindiniai uždaviniai buvo: skatinti kūrybiškumo kultūrą; suteikti galimybę dalyviams atskleisti savo natūralų kūrybiškumą; remti mokinių ir mokytojų turimus įgūdžius, kad dalyviai išsiugdytų pasitikėjimą savimi ir keistų pedagogo įvaizdį; išlaisvinti idėjas; rasti kūrybiškus sprendimus, susidūrus su profesiniais ir asmeniniais iššūkiais; padėti dalyviams pagerinti psichologinį lankstumą, intuiciją ir gebėjimą improvizuoti siekiant geriau prisitaikyti prie dabartinės dinamiškos aplinkos. M okymais tikslingai siekiama paruošti mokytojus, kurie gebėtų nestandartiškai vesti pamokas, atpažinti ir skatinti kūrybiškus mokinius, pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius
Lektorius Gabriele Zunino labai energingai ir entuziastingai vedė praktinius užsiėmimus. Per kursus tobulinome anglų kalbos žinias dirbdamos nedidelėse, nuolat besikeičiančiose grupėse. Susipažinome su Ispanijos švietimo sistema, politine situacija, architektūra, gamta bei kultūra. Kadangi mokymuose dalyvavome su Rumunijos mokytojomis, buvo įdomu ir naudinga pasidalyti patirtimi, plėsti tarpkultūrinę kompetenciją, pažinti šalį ir jos tradicijas iš arčiau.
Gautomis žiniomis, patirtimis ir emocijomis pasidalinsime su savo ir kitų rajono mokyklų kolegomis. Jau paruošta mokomoji medžiaga pamokoms ir mokymų (gerosios patirties sklaidos) programa kolegoms. Viliamės, kad tai padės mums ir kitiems mokytojams išlaisvinti savo ir mokinių mintis, idėjas, kūrybiškumą. Bent per žingsnį atsitraukti nuo standartinio, stereotipinio aplinkos vertinimo, mąstymo, veiklos.

ketvirtadienis, balandžio 19

neįtikėtina, bet mes tai padarėm

ir už poros dienų išskrendam į Ispaniją!
jau kelis metus rašėme Erasmus+ plius programos projektą, norėjome pasitobulinti Europos švietimo įstaigose. 2017- ieji mums buvo laimingi ir gavome finansavimą. net penki mokytojai galėjome kelti kvalifikaciją Ispanijoje. bet po kelių mūsų mokyklos gyvenimo ramią tėkmę supurčiusių įvykių, jau maniau, kad visos projektą rašant nemiegotos naktys nuėjo veltui. tiesiog nepasitikėjimas savo jėgomis, atsiradęs po kolektyvą užklupusių nesėkmių, žlugdė bet kokį norą imtis projekto veiklų įgyvendinimo. bet ačiū Astutei, kuri sugriebė reikalą stipriomis savo rankelėmis ir stumtelėjo priekin. ir štai ... sekmadienį išskrendam į Valensiją. Esmovia dėstytojai,

paruošę programą, kuri bus mūsų projekto "Tyrinėk. Atrask. Dalinkis" kertiniu akmeniu, laukia mūsų atvykstant.
negaliu atsidžiaugti ne tik šiuo projektu, bet ir tik ką užbaigtu "neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra" edukacinių programų projektu bei mums, kaip pradinukėms, "kietu" "Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimo STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį", kuriame programuojame, programuojame, programuojame